Stichting GIGA

Logo

Startpagina

Wat is het GIGA-woonproject?

De stichting GIGA (Groninger Initiatief Gezamenlijk Apart) is een wooninitiatief voor vijftien normaal begaafde volwassenen vanaf 23 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). GIGA is opgezet door ouders en wordt nog steeds actief in stand gehouden door verwanten van de bewoners. Alle appartementen zijn bewoond. Potentiële bewoners kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst.

Doelgroep

GIGA is bedoeld voor normaal tot hoog begaafde volwassenen vanaf 23 jaar met autisme. De bewoners hebben allen een opleiding gevolgd. Door hun beperking zijn zij niet in staat zelfstandig te wonen of een reguliere baan te vinden. Zij hebben 24 uur per dag ondersteuning, begeleiding of nabijheid nodig. De meeste van hen hebben dagbesteding of doen vrijwilligerswerk. Ze hebben een Wajonguitkering en PGB.

Ontstaan en geschiedenis

Vanaf 2004 hebben enkele ouderparen zich ingezet om een woonvorm te realiseren voor hun kinderen.  Hun uitgangspunt was een ‘’thuis’’ scheppen voor hun kinderen waar ze permanent kunnen wonen met zorg op maat. Ze hebben uitdrukkelijk gekozen voor een kleinschalig woonproject om zo contact tussen de bewoners te bevorderen. In 2007 vonden zij de woningcorporatie Nijestee in de gemeente Groningen bereid om met hen samen te werken. De JP van den Bent Stichting nam de zorgverlening op zich. In oktober 2012 hebben de eerste bewoners hun appartement betrokken. De zorg van ouders was dat hun kinderen op termijn zouden vereenzamen en zichzelf zouden verwaarlozen, omdat hun blik op de samenleving afwijkt, hun vermogen tot plannen beperkt is en hun contactuele vaardigheden verre van optimaal zijn.

Het Wooncomplex

In het voorjaar van 2011 werd begonnen met de bouw van het GIGA-wooncomplex op de hoek Struisvogel/Kraanvogelstraat (Oosterparkwijk) met uitzicht op het Pioenpark, in de stad Groningen. Via een centrale toegangsdeur heeft ieder een eigen appartement van ruim 70 vierkante meter met eigen voordeur. Er is een woonkamer met keukenhoek, een slaapkamer, badkamer, hal, grote berging en toilet. Voorts is er een gemeenschappelijke fietsenberging. Verder is er een gemeenschappelijke ruimte en een gemeenschappelijke, afgescheiden tuin. De zorgverlener heeft een kantoor in het gebouw. De appartementen zijn bedoeld om er met beperkte ondersteuning permanent te wonen. Het zijn dus geen starterswoningen. De flats zijn vanaf oktober 2012 door bewoners betrokken. Het zijn sociale huurwoningen, de woningcorporatie is Nijestee. Wonen en zorg zijn gescheiden. Financieel betekent dit dat de huur van de appartementen betaald zal moeten worden uit de Wajong-uitkering en huursubsidie, terwijl de zorg/ondersteuning betaald zal moeten worden uit het PGB. 

Organisatie GIGA

GIGA is een stichting en kent aangeslotenen (bewoners en verwanten). Zij komen 1 á 2 keer per jaar bijeen in de stad Groningen.GIGA heeft een bestuur (4 verwanten).Daarnaast kent GIGA en aantal commissies (bestaande uit verwanten en bewoners).De commissie Werving en selectie behandelt aanvragen voor bewoning en voert gesprekken met geïnteresseerden. Voorts onderhoudt zij intensief contact met het begeleidingsteam.De commissie Zorg en Toeslag bewaakt de zorgvisie en de kwaliteit van de zorg. Ook is zij betrokken bij de besteding van de toeslag wooninitiatieven.

Er is een activiteitencommissie die af en toe een informele activiteiten organiseert voor de bewoners.