Stichting GIGA

Begeleid wonen

Informatie >> Categorie: Zorg

  • Autisme Spectrum Stoornis

    Autisme is een informatieverwerkingsstoornis, die zich in de hersenen afspeelt en dat geldt voor alle vormen van autisme.

  • Begeleiding

    De JP van den Bentstichting heeft de begeleiding op zich genomen. Met elke bewoner wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. Er wordt zorg op maat geleverd. Met zijn/haar persoonlijke begeleider wordt dit zorgplan uitgevoerd en waar nodig bijgesteld.

  • Zorgvisie

    Uitgangspunten: De zorgvisie zal worden gebruikt als basis/handvat in overleg met instanties, voor de zorgverlener (m.b.t. aanpassen van zorgtaken en aanstellen van personeel) en als informatiebron voor toekomstige bewoners. In het persoonlijke ondersteuningsplan wordt de specifieke ondersteuning van de individuele bewoner nader uitgewerkt.