Stichting GIGA

Logo

Hoofdpagina -> Informatie

Zoek Informatie


Recente artikelen

Aanmelding / Wachtlijst > Uitgebreide omschrijving

GIGA is een kleinschalig wooninitiatief voor mensen met ASS en een normale begaafdheid. Er is een wachtlijst waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden.  Als men in GIGA wil komen wonen moet men een procedure doorlopen met zes stappen. Op deze pagina vindt u deze procedure, en de nodige achtergrondinformatie, uitgebreid beschreven.

Aanmelding / Wachtlijst

Er is een wachtlijst. Om een nieuwe bewoner aan te melden gelden de volgende voorwaarden en procedures.

Zorgvisie

Uitgangspunten: De zorgvisie zal worden gebruikt als basis/handvat in overleg met instanties, voor de zorgverlener (m.b.t. aanpassen van zorgtaken en aanstellen van personeel) en als informatiebron voor toekomstige bewoners. In het persoonlijke ondersteuningsplan wordt de specifieke ondersteuning van de individuele bewoner nader uitgewerkt.

Vrienden van GIGA

Ons project werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van o.a:

Autisme Spectrum Stoornis

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis, die zich in de hersenen afspeelt en dat geldt voor alle vormen van autisme.

Begeleiding

De JP van den Bentstichting heeft de begeleiding op zich genomen. Met elke bewoner wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. Er wordt zorg op maat geleverd. Met zijn/haar persoonlijke begeleider wordt dit zorgplan uitgevoerd en waar nodig bijgesteld.

Wonen

Het appartementencomplex (GIGA-Gebouw) bevindt zich in de Oosterparkwijk in Groningen. De bewoners beschikken allen over een appartement van 70 vierkante meter, met woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. De woningen zijn ruim van opzet, aangezien de bewoners hier levensloopbestendig zullen wonen.