Stichting GIGA

Logo

Aanmelding / Wachtlijst

Er is een wachtlijst. Om een nieuwe bewoner aan te melden gelden de volgende voorwaarden en procedures.

Voorwaarden

 • hoofddiagnose Autisme Spectrum Stoornis
 • een WLZ-indicatie
 • een normale begaafdheid
 • screening door INTER-PSY met positief resultaat (zie te volgen procedure)
 • het hebben van een begeleidingsvraag van minimaal 7 uren in de week
 • het accepteren van begeleiding en zich houden aan de huisregels
 • een redelijke zelfredzaamheid
 • leeftijd bij aanmelding tussen de 23 jaar en 40 jaar
 • bereidheid de financiële verplichtingen door een derde mee te laten beheren (bij voorkeur bewindvoering)

Aanmeldingsprocedure in 6 stappen

 1. De verwijzer, meestal een begeleider, ouders, huisarts, meldt de belangstellende aan voor eventuele bewoning in Giga bij de commissie Werving en Selectie. De leden van die commissie maken kennis met kandidaat en ouders/mentor. In het gesprek staat de vraag centraal of er een mogelijke match is met de bestaande bewonersgroep. Ook wordt er dan algemene informatie gegeven over het wonen in het complex en er wordt gevraagd naar de achtergrond van de kandidaat.
 2. Bij akkoord vanuit de commissie Werving en Selectie wordt er met de zorgverlener in kaart gebracht wat de zorgvraag is en of de zorgverlener die zorg kan leveren. Bij een positieve uitkomst brengt de zorgverlener verslag uit aan de kandidaat, zijn ouders/mentor en de commissie Werving en Selectie.
 3. De commissie Werving en Selectie van Giga meldt de kandidaat aan bij INTERPSY.
 4. Daarna vraagt de kandidaat zijn of haar huisarts om een verwijzing en volgt verder de intake procedure van INTERSPSY.
 5. Bij een positieve bevinding ontvangt de kandidaat vervolgens een inschrijfformulier van de secretaris van GIGA en wordt diegene geacht € 50,– te betalen voor inschrijfkosten. Daarna ontvangt de kandidaat de Statuten van de Stichting GIGA en het Huishoudelijk Reglement. Dan staat de kandidaat op de wachtlijst en kan hij/zij als aangeslotene de algemene vergaderingen en de informele bijeenkomsten bijwonen. Bovendien wordt van de nieuwe kandidaat verwacht dat die als toekomstige bewoner zo veel mogelijk deelneemt aan de gezamenlijke activiteiten.
 6. Als er na verloop van tijd een appartement vrij komt en de kandidaat is de eerstvolgende op de wachtlijst, dan controleert GIGA of de kandidaat nog aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, dan draagt GIGA de kandidaat voor als nieuwe bewoner bij woningcorporatie Nijestee, die de appartementen verhuurt.

Uitgebreide beschrijving procedure

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de procedure.
Categorie(ën):  Kernwoord(en):