Stichting GIGA

Logo

Autisme Spectrum Stoornis

Wat is autisme-spectrumstoornis (ASS)?

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis, die zich in de hersenen afspeelt en dat geldt voor alle vormen van autisme.

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Om deze reden wordt vaak gesproken van autisme-spectrumstoornis (ASS). Naast klassiek autisme worden ook Asperger en PDD-NOS (Pervasive Development Disorder-Not Otherwise Specified) tot ASS gerekend. 
ASS is een aangeboren stoornis in de hersenen die beperkingen kan opleveren in allerlei gradaties tijdens alle levensfasen en op alle levensterreinen. ASS heeft zowel invloed op het persoonlijk als op het maatschappelijk functioneren. Mensen met ASS zijn door hun handicap hun hele leven extra afhankelijk van anderen. We weten niet precies hoeveel mensen er met ASS zijn. Geschat wordt dat 25 à 30 mensen op de 10.000 een aan autisme verwante contactstoornis heeft. Het zou in Nederland dan gaan om ongeveer 35.000 personen. Als we de grenzen die bepalen of er sprake is van ASS ruimer nemen, dan loopt dit aantal op tot meer dan 60.000.
Categorie(ën):  Kernwoord(en):