Stichting GIGA

Begeleid wonen

Hoofdpagina -> Informatie

Snel zoeken

Meest recente artikelen

Om tot de wachtlijst te kunnen worden toegelaten gelden de volgende voorwaarden en procedures:

Procedure plaatsing wachtlijst en toelating bewoning van wooninitiatief Giga alsmede Screening bij INTER-PSY voor aspirant bewoners van wooninitiatief Giga

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis, die zich in de hersenen afspeelt en dat geldt voor alle vormen van autisme.

De JP van den Bentstichting heeft de begeleiding op zich genomen. Met elke bewoner wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. Er wordt zorg op maat geleverd. Met zijn/haar persoonlijke begeleider wordt dit zorgplan uitgevoerd en waar nodig bijgesteld.

Ons project werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van o.a:

Navigatie: