Stichting GIGA

Begeleid wonen

Aanmelding / Wachtlijst

Wachtlijst

Om tot de wachtlijst te kunnen worden toegelaten gelden de volgende voorwaarden en procedures:

 • hoofddiagnose ASS
 • een WLZ-indicatie
 • een normale begaafdheid
 • screening door INTER-PSY met positief resultaat (zie te volgen procedure)
 • het hebben van een begeleidingsvraag
 • het accepteren van begeleiding en zich houden aan de huisregels
 • een redelijke zelfredzaamheid
 • leeftijd vanaf 23 jaar
 • bereidheid de financiële verplichtingen door een derde mee te laten beheren (bij voorkeur bewindvoering)

De te volgen procedure in 3 stappen:

 1. Twee leden van de commissie Werving en selectie zullen u bezoeken, of u bij een van de commissieleden thuis ontvangen, om met u wederzijds informatie uit te wisselen. Vervolgens laat de zorgcommissie weten of de toelatingsprocedure wat GIGA betreft kan worden voortgezet. Ook van uw kant wordt een reactie verwacht: wilt u met GIGA verder?
 2. Als dat van beide kanten zo is, informeert de commissie de locatiecoördinator van ons wooninitiatief, geeft informatie door en vraagt de locatiecoördinator in te schatten of de juiste zorg kan worden geboden. Er is soms al een ontmoeting met haar voor we verder gaan in de procedure. Als zij meent dat de goede zorg kan worden geleverd, volgt stap 3.
 3. De screening wordt uitgevoerd door INTER-PSY, mw. Els Blijd-Hoogewys en richt zich in eerste instantie op diagnostiek. Verder komen medisch/psychische aspecten en gedrag aan bod en de hoeveelheid en aard van de noodzakelijke ondersteuning. INTER-PSY meldt het resultaat van de screening aan de kandidaat en zijn/haar ouders (cq vertegenwoordigers);voor de zorgverlener en het bestuur van de Stichting Giga voegt INTERPSY een verslag bij.

Bij een positieve bevinding ontvangt de kandidaat vervolgens een inschrijfformulier van de secretaris van GIGA en wordt diegene geacht € 50,– te betalen voor inschrijfkosten. Daarna ontvangt de kandidaat de Statuten van de Stichting GIGA en het Huishoudelijk Reglement. Dan staat de kandidaat op de wachtlijst en kan hij/zij als aangeslotene de algemene vergaderingen en de informele bijeenkomsten bijwonen. Bovendien wordt van de nieuwe kandidaat verwacht dat die als toekomstige bewoner zo veel mogelijk deelneemt aan de gezamenlijke activiteiten.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.

Categorie(ën): | | Zoekwoord(en): | |